Generátor vzdělávacího plánu pro akreditace Začít znovu Zpět na rozcestník


Vyberte povolání

Vzdělávací plán -

Odstranit oddíl
2.1. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 6 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.1. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 6 měsíců

Pro lékaře, kteří absolvovali základní kmen všeobecné praktické lékařství

Část I.

a) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

6


Smluvní zařízení
2.2. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.2. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Pro lékaře, kteří byli zařazeni do oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovali základní interní kmen

Část I.

b) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

10


Smluvní zařízení

chirurgie

2


Smluvní zařízení2.3. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 17 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.3. Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 17 měsíců

Část I.

Pro lékaře, kteří byli zařazeni do oboru vnitřní lékařství a absolvovali základní interní kmen

c) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

13


Smluvní zařízení

gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

chirurgie

2


Smluvní zařízení

pediatrie

1


Smluvní zařízení
2.4. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.4. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 12 měsíců

Pro lékaře se specializací I. st. nebo se specializací II. st. v oboru interní lékařství nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství

Lékař si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství v následujícím rozsahu:

Část II.

d) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

9


Smluvní zařízení

gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

chirurgie

1


Smluvní zařízení

pediatrie

1


Smluvní zařízení
2.5. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 14 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.5. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 14 měsíců

Pro lékaře s diplomem o specializaci v oboru urgentní medicína nebo anesteziologie a intenzivní medicína (vč. anesteziologie a resuscitace)

Lékař si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství v následujícím rozsahu:

Část II.

e) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství  – ordinace

12


Smluvní zařízení

pediatrie

1


Smluvní zařízení

gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení
2.6. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 16 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.6. Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 16 měsíců

Lékaři se specializací I. st. nebo se specializací II. st. v oboru chirurgie nebo lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie a s praxí v oboru nejméně 5 roků.

Lékař si doplní odbornou praxi podle vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství v následujícím rozsahu:

Část II.

f) povinná praxe

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

všeobecné praktické lékařství – ordinace

10


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství

4


Smluvní zařízení

gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

pediatrie

1


Smluvní zařízení2.7. Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část III.

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná pro obor všeobecné praktické lékařství

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Paliativní péče

11

kurz Hygiena a epidemiologie

18

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

8
(1 × ročně)

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná pro lékaře, kteří mají atestaci v jiném  oboru bez absolvování níže uvedených kurzů

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Radiační ochrana

8

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

8

(1 × ročně během celé specializační přípravy)

kurz Paliativní péče

11

kurz Hygiena a epidemiologie

18

 

Základní kmen všeobecné praktické lékařství – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. všeobecné praktické lékařství – ordinace

14


Smluvní zařízení

5. vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

6


Smluvní zařízení

6. pediatrie

1


Smluvní zařízení

7. gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

8. chirurgie

2


Smluvní zařízení
Základní kmen všeobecné praktické lékařství – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

Základní kmen anesteziologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. anesteziologie a intenzivní medicína

 

 

 

 

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele

Z toho

u poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování lůžkové péče v oboru chirurgie

min. 14 týdnů


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování lůžkové péče v oboru gynekologie a porodnictví

min. 14 týdnů


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování lůžkové péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

min. 14 týdnů


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování lůžkové péče v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

min. 14 týdnů


Smluvní zařízení

poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování lůžkové péče v oboru urologie

min. 14 týdnů


Smluvní zařízení

je-li školenec zařazen do specializačního oboru urgentní medicína, může 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního anesteziologického kmene absolvovat v zařízení akreditovaném pro obor urgentní medicína.

 

Základní kmen anesteziologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

Základní kmen dermatovenerologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína 

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. dermatovenerologie – lůžkové oddělení

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. dermatovenerologie – ambulantní zařízení

6


Smluvní zařízení
Základní kmen dermatovenerologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy dermatovenerologie

Základní kmen gynekologicko-porodnický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. gynekologie a porodnictví

Je-li školenec zařazen ve specializačním oboru lékařská genetika, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v oboru kmene rámci základního gynekologicko-porodnického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro tento specializační obor.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele
Základní kmen gynekologicko-porodnický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy gynekologie a porodnictví

Základní kmen hygienicko-epidemiologický - v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie 

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. hygiena a epidemiologie – orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice, Hygienická stanice hlavního města Prahy), Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví působící v resortech Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, poskytovatelé zdravotních služeb, odborné ústavy lékařských fakult v oborech hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodě b)


Smluvní zařízení

z toho

5. krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy

12


Smluvní zařízení
Základní kmen hygienicko-epidemiologický - v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy hygieny a epidemiologie

Základní kmen chirurgický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. chirurgie

Je-li školenec zařazen ve specializačním oboru

a)        cévní chirurgie,

b)       dětská chirurgie nebo

c)        gastroenterologie, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního chirurgického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro tyto specializační obory.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele
Základní kmen chirurgický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy chirurgie

Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.         Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.         Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.         Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.         Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.         Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.         Vnitřní lékařství - JIP

4


Smluvní zařízení

7.         Ordinace praktického lékaře

1


Smluvní zařízení

8.         Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem,

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství

6


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.       Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.       Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.       Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.       Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.       Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.       Vnitřní lékařství - JIP

3


Smluvní zařízení

7.       Ordinace praktického lékaře

6


Smluvní zařízení

8.       Gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

9.       Pediatrie

1


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

c) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do jiných oborů, než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.       Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.       Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.       Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.       Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.       Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.       Vnitřní lékařství - JIP

4


Smluvní zařízení

7.       Ordinace praktického lékaře

1


Smluvní zařízení

8.      Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem. Praxe v jednom nebo ve více z oborů: alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, vnitřní lékařství.

6


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

d) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy vnitřního lékařství

Základní kmen kardiochirurgický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie 

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. chirurgie

7


Smluvní zařízení

5. kardiochirurgie

17

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

z toho

traumatologie nebo úrazová chirurgie

2


Smluvní zařízení

 

Základní kmen kardiochirurgický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

Základní kmen maxilofaciálněchirurgický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. maxilofaciální chirurgie

22

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. klinická stomatologie

2


Smluvní zařízení
Základní kmen maxilofaciálněchirurgický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

Základní kmen neurochirurgický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie 

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. neurochirurgie

21

(včetně účastni na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. neurologie

2


Smluvní zařízení

6. radiologie a zobrazovací metody

1


Smluvní zařízení
Základní kmen neurochirurgický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

Základní kmen neurologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Počet měsíců

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. neurologie

 Je-li školenec zařazen

a)       ve specializačním oboru dětská neurologie nebo

b)      ve specializačním oboru rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního neurologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro obor dětská neurologie nebo na akreditovaném zařízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele

z toho

v centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče

2


Smluvní zařízení
Základní kmen neurologický – v délce 30 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

c) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1.     kurz Lékařská první pomoc

2.     kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.     kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.     kurz Radiační ochrana

5.     kurz Základy neurologie

Základní kmen oftalmologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. oftalmologie – ambulantní péče

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. oftalmologie – lůžková péče

6


Smluvní zařízení
Základní kmen oftalmologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

Základní kmen ortopedický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru rehabilitační a fyzikální medicína, může maximálně 6 měsíců z 16 měsíců povinné praxe v rámci základního ortopedického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení tohoto specializačního oboru

 16

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - u poskytovatele zdravotních služeb zaměřeným na diagnostiku a léčbu poranění pohybového ústrojí (vyjma dutiny lební, hrudní, břišní), který tuto službu poskytuje kontinuálně alespoň tři dny v týdnu

8


Smluvní zařízení
Základní kmen ortopedický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Základní kmen otorinolaryngologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. otorinolaryngologie

20

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. foniatrie

3


Smluvní zařízení

6. dětská otorinolaryngologie

1


Smluvní zařízení
Základní kmen otorinolaryngologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

Základní kmen patologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. patologie

a) Je-li školenec zařazen v základním oboru soudní lékařství, musí 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního kmene patologického absolvovat v akreditovaném zařízení pro obor soudní lékařství.

b) Je-li školenec zařazen v základním oboru patologie, může 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního kmene patologického absolvovat v akreditovaném zařízení pro obor soudní lékařství.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

 

Základní kmen patologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy patologie

Základní kmen pediatrický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. pediatrie

Je-li školenec zařazen v základním oboru

a)       alergologie a klinická imunologie,

b)      dětská a dorostová psychiatrie,

c)       dětská neurologie,

d)      endokrinologie a diabetologie,

e)      hematologie a transfuzní lékařství,

f)        infekční lékařství,

g)       klinická biochemie,

h)      lékařská genetika,

i)        lékařská mikrobiologie nebo

j)        rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 23 měsíců povinné praxe v rámci základního pediatrického kmene absolvovat na akreditovaném zařízení pro obor alergologie a klinická imunologie nebo dětská a dorostová psychiatrie nebo dětská neurologie nebo endokrinologie a diabetologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo infekční lékařství nebo klinická biochemie nebo lékařská genetika nebo lékařská mikrobiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

23

včetně účasti
 na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele

z toho

4. pediatrie – u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení, součástí daného poskytovatele zdravotních služeb jsou novorozenecká lůžka nebo perinatologická centra.

3


Smluvní zařízení

5. pediatre – u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

3


Smluvní zařízení
Základní kmen pediatrický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy pediatrie

Základní kmen psychiatrický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. psychiatrie

Je-li školenec zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může maximálně 6 měsíců z 20 měsíců povinné praxe v oboru psychiatrie absolvovat na akreditovaném zařízení dětské a dorostové psychiatrie.

20

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

5. dětská a dorostová psychiatrie

2


Smluvní zařízení

6. neurologie

Je-li školenec zařazen do oboru dětská a dorostová psychiatrie, může absolvovat 2 měsíce povinné praxe rovněž na akreditovaném zařízení dětské neurologie.

2


Smluvní zařízení
Základní kmen psychiatrický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz – Elektrokonvulzivní terapie

4. kurz – Psychofarmakologie

5. kurz – Základy psychiatrie

Základní kmen radiologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. radiologie a zobrazovací metody

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru nukleární medicína, může 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního radiologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení oboru nukleární medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele
Základní kmen radiologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky

5. kurz Základy radiologie

Základní kmen urologický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

4. urologie

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení
Základní kmen urologický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Novinky v urologii

6. praktický kurz Ultrasonografie v urologii

7. praktický kurz Urodynamické vyšetření

Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.         Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.         Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.         Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.         Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.         Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.         Vnitřní lékařství - JIP

4


Smluvní zařízení

7.         Ordinace praktického lékaře

1

Název žadatele

8.         Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem,

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství

6


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.       Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.       Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.       Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.       Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.       Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.       Vnitřní lékařství - JIP

3


Smluvní zařízení

7.       Ordinace praktického lékaře

6

Název žadatele

8.       Gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

9.       Pediatrie

1


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

c) povinná odborná praxe v oboru – pro lékaře zařazené do jiných oborů, než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1.       Anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2.       Chirurgie

2


Smluvní zařízení

3.       Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem

2


Smluvní zařízení

4.       Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)


Smluvní zařízení

5.       Vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5


Smluvní zařízení

6.       Vnitřní lékařství - JIP

4


Smluvní zařízení

7.       Ordinace praktického lékaře

1

Název žadatele

8.      Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem. Praxe v jednom nebo ve více z oborů: alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, vnitřní lékařství.

6


Smluvní zařízení
Základní kmen interní – v délce 30 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

d) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy vnitřního lékařství

 

Základní kmen pediatrický – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

Pracoviště

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

2. chirurgie

2


Smluvní zařízení

3. pediatrie

Je-li školenec zařazen v základním oboru

a)       alergologie a klinická imunologie,

b)      dětská a dorostová psychiatrie,

c)       dětská neurologie,

d)      endokrinologie a diabetologie,

e)      hematologie a transfuzní lékařství,

f)        infekční lékařství,

g)       klinická biochemie,

h)      lékařská genetika,

i)        lékařská mikrobiologie nebo

j)        rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 23 měsíců povinné praxe v rámci základního pediatrického kmene absolvovat na akreditovaném zařízení pro obor alergologie a klinická imunologie nebo dětská a dorostová psychiatrie nebo dětská neurologie nebo endokrinologie a diabetologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo infekční lékařství nebo klinická biochemie nebo lékařská genetika nebo lékařská mikrobiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

23

včetně účasti
 na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení

z toho

4. pediatrie – u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení, součástí daného poskytovatele zdravotních služeb jsou novorozenecká lůžka nebo perinatologická centra.

3


Smluvní zařízení

5. pediatre – u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

3

Název žadatele
Základní kmen pediatrický – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy pediatrie

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

alergologie a klinická imunologie – na pracovišti s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

alergologie a klinická imunologie – na pracovišti s akreditací II. typu – ambulantní pracoviště včetně imunologické laboratoře

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

6


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru alergologie a klinická imunologie

Akreditované pracoviště

Počet týdnů

Pracoviště

dermatovenerologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dermatovenerologie

4


Smluvní zařízení

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

4


Smluvní zařízení

pneumologie a ftizeologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

4


Smluvní zařízení

specializační stáž na dvou jiných pracovištích oboru alergologie a klinická imunologie s akreditací II. typu

2x2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a, II.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz předatestační Alergologie a klinická imunologie

56

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dermatovenerologie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

Pracoviště

dermatovenerologie – lůžkové oddělení nebo ambulantní provoz lůžkového pracoviště nebo ambulantní pracoviště s akreditací I. nebo II. nebo III. typu nebo dětská dermatovenerologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dermatovenerologie nebo dětská dermatovenerologie

min. 84
(tj. 21 měsíců)

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

dermatovenerologie – lůžkové oddělení pracoviště s akreditací II. typu

8


Smluvní zařízení

vybraná specializovaná pracoviště dermatovenerologie
s akreditací I., II. nebo III. typu s níže uvedeným zaměřením

35
(tj. 8,75 měsíců)


Smluvní zařízení

 

z toho

dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

6


Smluvní zařízení

dermatologická fotobiologie

2


Smluvní zařízení

dermatologická mykologie

1


Smluvní zařízení

dermatologická onkologie

4


Smluvní zařízení

dermatologická angiologie

4


Smluvní zařízení

dětská dermatovenerologie

4


Smluvní zařízení

korektivní dermatologie

4


Smluvní zařízení

venerologie

8


Smluvní zařízení

dermatohistopatologie

2


Smluvní zařízení

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

2


Smluvní zařízení

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dermatovenerologie

Akreditované pracoviště

Počet týdnů

Pracoviště

dermatovenerologie – ambulantní oddělení pracoviště s akreditací I., II. nebo III. typu

9


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy dermatovenerologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy dermatovenerologie

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru hygiena a epidemiologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

hygiena a epidemiologie  – orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice, Hygienická stanice hlavního města Prahy, orgány ochrany veřejného zdraví v resortech Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra), Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy, poskytovatelé zdravotních služeb, odborné ústavy lékařských fakult v oborech hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hygiena a epidemiologie

 

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

 

3


Smluvní zařízení

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

 

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Hygiena a epidemiologie

65

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy hygieny a epidemiologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy hygieny a epidemiologie

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská neurologie – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská neurologie

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

dětská neurologie – akreditované zařízení II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská neurologie

6


Smluvní zařízení

neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v neurologii s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

6


Smluvní zařízení

z toho

dětská a dorostová psychiatrie (s akreditací I. nebo II. typu)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

2 týdny


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru dětská neurologie – pro lékaře s ukončeným základním neurologickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská neurologie

18

Název žadatele

z toho

dětská neurologie – akreditované zařízení II. typu

6


Smluvní zařízení

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

6


Smluvní zařízení

z toho

dětská a dorostová psychiatrie  s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy neurologie a Základy pediatrie
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy neurologie

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

32

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

dětská chirurgie – specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

7


Smluvní zařízení

z toho

dětská chirurgie – specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

3


Smluvní zařízení

dětská chirurgie – specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu se zaměřením na operace vrozených vad
a dětských nádorů

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

3


Smluvní zařízení

dětská chirurgie – specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu provádějící skeletální traumatologii

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

1


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětská chirurgie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

Pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou péči intenzivní a resuscitační péči (JIRP) se zaměřením na dětské lékařství, neonatologii a dětskou chirurgii

6


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou péči v oborech 1 - 6,  v celkové délce 6 týdnů, minimálně 3 obory po 2 týdnech podle určení školitele

 

6

 

z toho

1. popáleninová medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem popáleninová medicína

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno

2. neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno

3. cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno

4. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno

5. hrudní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hrudní chirurgie

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno

6. urologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

2


Smluvní zařízení
Není zajištěno
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy chirurgie

30

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru geriatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

geriatrie – zdravotnické zařízení geriatrického profilu s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem geriatrie

16 měsíců

včetně účasti
na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

geriatrická ambulance

20 dní


Smluvní zařízení

geriatrie – zařízení s akreditací II. typu

3 měsíce


Smluvní zařízení

specializační stáž „Funkční geriatrické vyšetření“

2 dny


Smluvní zařízení

specializační stáž v gerontopsychiatrii

10 dnů


Smluvní zařízení

specializační stáž farmakoterapie v geriatrii

3 dny


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru geriatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

2 týdny


Smluvní zařízení

neurologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1 měsíc


Smluvní zařízení

psychiatrie na pracovišti poskytujícím péči v oboru gerontopsychiatrie  

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gerontopsychiatrie

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Geriatrie (Modul I.–III.)

50

kurz Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba

20

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Novinky ze všeobecného praktického lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

8

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

hematologie a transfuzní lékařství poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

21

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

hematologické pracoviště  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

4


Smluvní zařízení

transfuzní pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe pro lékaře v oboru hematologie a transfuzní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

hematologie a transfuzní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb

s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

3


Smluvní zařízení

z toho

hematologické pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu s hematologickými lůžky a plným spektrem činností včetně zajištění intenzivní hematologické péče a transplantačního programu krvetvorných buněk. Součástí stáže je také výuka nádorové genetiky, molekulární genetiky a cytogenetiky v akreditované laboratoři, dále výuka imunofenotypizace krevních onemocnění na akreditovaném pracovišti.

7 týdnů


Smluvní zařízení

výuka specifické problematiky dětské maligní i nemaligní hematologie na hematologickém pracovišti – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu se zaměřením na pediatrii

1 týden


Smluvní zařízení

školení ve speciální imunohematologii, předtransplantačním vyšetření a  HLA diagnostice, v odběru a zpracování štěpů krvetvorných buněk, v léčebné aferéze a specializovaném odběru krve a jejích složek. Školení probíhá na pracovišti transfuzního lékařství poskytovatele zdravotních služeb s akreditací II. typu

4 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

8

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP )

3


Smluvní zařízení

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce nebezpečné nákazy, cestovní medicína), možno rozdělit na různá pracoviště

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1


Smluvní zařízení

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu (včetně JIP)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

3


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

14

Název žadatele

z toho

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP )

3


Smluvní zařízení

infekční lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce nebezpečné nákazy, cestovní medicína), možno rozdělit na  různá pracoviště

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

d) povinná odborná doplňková praxe v oboru infekční lékařství – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní s akreditaci pro interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných (včetně  JIP )

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základy infekčního lékařství

39

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 47 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru kardiochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

kardiochirurgie – dospělých

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiochirurgie

42

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

kardiochirurgie – pracoviště zabývající se dětskou kardiochirurgií

2


Smluvní zařízení

specializační stáž na vybraném pracovišti (mimo vlastní pracoviště) během přípravy

2


Smluvní zařízení

jednotka intenzivní péče (JIP) na kardiochirurgii

2


Smluvní zařízení

mimotělní oběh (problematika vedení mimotělního oběhu při srdečních operacích)

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 47 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru kardiochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

kardiochirurgie  - pracoviště zabývající se dětskou kardiochirurgií

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiochirurgie

42

Název žadatele

z toho

kardiochirurgie – dospělých

2


Smluvní zařízení

specializační stáž na vybraném pracovišti (mimo vlastní pracoviště) během přípravy

2


Smluvní zařízení

jednotka intenzivní péče (JIP) na kardiochirurgii

2


Smluvní zařízení

mimotělní oběh (problematika vedení mimotělního oběhu při srdečních operacích)

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 47 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru kardiochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

2


Smluvní zařízení

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

2


Smluvní zařízení

hrudní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hrudní chirurgie

1


Smluvní zařízení

 

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana, pro lékaře kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru kardiologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

30

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

kardiologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči na kardiologickém lůžkovém oddělení

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

9


Smluvní zařízení

arytmologické pracoviště (poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a elektrofyziologický / implantologický sál)

3


Smluvní zařízení

neinvazivní kardiologie a zobrazovací metody (echokardiografie, zátěžové metody, Holterovské EKG, ambulantní monitorace TK, nukleární kardiologie, kardiologicky orientované CT, MR)

3


Smluvní zařízení

katetrizační sál (pracoviště intervenční kardiologie)

3


Smluvní zařízení

kardiologická jednotka intenzivní péče

6


Smluvní zařízení

kardiochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiochirurgie

1


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

1


Smluvní zařízení

kterékoli z výše uvedených zařízení podle potřeby školicího pracoviště s přihlédnutím k zájmu uchazeče (během této doby se školenec může již pod odborným vedením školitele profilovat k jednotlivých subspecializacím v rámci kardiologie)

2


Smluvní zařízení

angiologie (angiologická ambulance a intervenční sál)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem angiologie nebo vzdělávacím programem kardiologie

2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická biochemie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

klinická biochemie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická biochemie

17

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

klinická biochemie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu, provádějící specializované a vysoce specializované výkony

3


Smluvní zařízení

z toho

praxe na pracovišti lékařské genetiky nebo molekulární biologie

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická onkologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

klinická onkologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

25

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

klinická onkologie – akreditované zařízení se statutem KOC (komplexní onkologické centrum)

8


Smluvní zařízení

 

klinická onkologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

6


Smluvní zařízení

 

dětská onkologie a hematologie

2 týdny


Smluvní zařízení

 

hematoonkologie – s akreditací pro transplantační program (vydávána na základě doporučení hematologické společnosti – sekce transplantační)

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru klinická onkologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gynekologie a porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

urologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

1


Smluvní zařízení

radiační onkologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiační onkologie

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Klinická onkologie

56 hodin

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru lékařská mikrobiologie – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lékařská mikrobiologie

-   akreditované zařízení pro základní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie nebo

-   akreditované zařízení pro komplexní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska nebo

-   akreditované zařízení pro specializovanou přípravu v dílčích oblastech oboru lékařské mikrobiologie nebo

-   akreditované zařízení pro úzce zaměřenou přípravu v oboru lékařská mikrobiologie v rámci činnosti referenčních a vysoce specializovaných laboratoří

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

22

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

diagnostická bakteriologie

min. 3


Smluvní zařízení

* diagnostická mykobakteriologie

min. 1


Smluvní zařízení

diagnostická virologie

min. 1


Smluvní zařízení

* diagnostická parazitologie

min. 1


Smluvní zařízení

* diagnostická mykologie

min. 1


Smluvní zařízení

klinická mikrobiologie

min. 3


Smluvní zařízení

antibiotické středisko

min. 2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru lékařská mikrobiologie – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

1


Smluvní zařízení

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná praxe v oboru lékařská mikrobiologie – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lékařská mikrobiologie

-   akreditované zařízení pro základní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie nebo

-   akreditované zařízení pro komplexní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska nebo

-   akreditované zařízení pro specializovanou přípravu v dílčích oblastech oboru lékařské mikrobiologie nebo

-   akreditované zařízení pro úzce zaměřenou přípravu v oboru lékařská mikrobiologie v rámci činnosti referenčních a vysoce specializovaných laboratoří

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

22


Smluvní zařízení

z toho

diagnostická bakteriologie

min. 3


Smluvní zařízení

* diagnostická mykobakteriologie

min. 1


Smluvní zařízení

diagnostická virologie

min. 1


Smluvní zařízení

* diagnostická parazitologie

min. 1


Smluvní zařízení

* diagnostická mykologie

min. 1


Smluvní zařízení

klinická mikrobiologie

min. 3


Smluvní zařízení

antibiotické středisko

min. 2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

d) povinná odborná doplňková praxe v oboru lékařská mikrobiologie – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

1


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu (včetně JIP ))

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská bakteriologie – novinky

24

kurz Lékařská virologie – novinky

16

kurz Lékařská mykologie – novinky

16

kurz Lékařská parazitologie – novinky

16

kurz Klinická mikrobiologie – novinky 24

24

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

8

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru oftalmologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

oftalmologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oftalmologie

 

 

 

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

ambulantní zařízení – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu

12


Smluvní zařízení

ambulantní nebo lůžkové zařízení – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. nebo III. typu

8


Smluvní zařízení

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující vitreoretinální chirurgii

3


Smluvní zařízení

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I., II. nebo III. typu zajišťující refrakční chirurgii

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v celém spektru otorinolaryngologických onemocnění s akreditací I. typu nebo II. typu

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

30

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v celém spektru otorinolaryngologických onemocnění, kde je poskytována péče v celé šíři oboru včetně foniatrie s akreditací
II. typu

6


Smluvní zařízení

z toho

specializační stáž vevýukovém zařízení s akreditací II. typu, které poskytuje péči v oboru včetně rozsáhlých onkochirurgických výkonů s rekonstrukčními postupy, chirurgie baze lební (rinobaze, laterobaze včetně vestibulárního schwannomu), rehabilitace sluchu implantabilními systémy včetně kochleární implantace, navigované chirurgie, laserové chirurgie hrtanu, sialoendoskopie, atd.)

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru patologie

Akreditované zařízení

Délka trvání

Pracoviště

patologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu, kde jsou nevýběrově prováděna veškerá nekroptická, cytologická a bioptická vyšetření

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem patologie

24 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

specializační stáž v cytologické a bioptické diagnostice –
v každém kalendářním roce pobyt vcelku nebo přerušovaně
u poskytovatele zdravotních služeb v oboru patologie s akreditací II. typu

1 měsíc/ročně


Smluvní zařízení

předatestační intenzivní stáž bioptické patologie na pracovišti s akreditací II. typu

6 týdnů


Smluvní zařízení

účast na min. 3 regionálních či nadregionálních sklíčkových seminářích pořádaných pod záštitou Společnosti českých patologů


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy patologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Minimální počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy patologie

38

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru revmatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

revmatologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem revmatologie

28

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

ambulantní zařízení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči

22


Smluvní zařízení

lůžkové oddělení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

6


Smluvní zařízení

z toho

specializovaná ambulantní péče v oblasti biologické léčby (lůžkové nebo ambulantní zařízení)

1


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru revmatologie – výběr dvou z uvedených oborů

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

1


Smluvní zařízení
Není zajištěno

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatology pohybového ústrojí

1


Smluvní zařízení
Není zajištěno

neurologie – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení
Není zajištěno

dětská revmatologie – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská revmatologie

1


Smluvní zařízení
Není zajištěno

radiologie a zobrazovací metody

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

1


Smluvní zařízení
Není zajištěno
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Kardiologie

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru klinická biochemie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

vnitřní lékařství – jednotka intenzivní metabolické péče (poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči) a/nebo anesteziologie a intenzivní medicína – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství a/nebo anesteziologie
a intenzivní medicína

3


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

3


Smluvní zařízení

hematologie a transfuzní lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

2 týdny


Smluvní zařízení

z toho

transfuzní lékařství

1 týden


Smluvní zařízení

hematologie

1 týden


Smluvní zařízení

alergologie a klinická imunologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

1 týden


Smluvní zařízení

lékařská mikrobiologie – mikrobiologická laboratoř

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1 týden


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a, II.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet dní

Pracoviště

specializační kurz Klinické biochemie

20

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru maxilofaciální chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

maxilofaciální chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem maxilofaciální chirurgie

24 včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

specializační stáž na výukovém akreditovaném zařízení maxilofaciální chirurgie

2 x 2 měsíce


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 42 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru plastická chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

plastická chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

39

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

pro lékaře v akreditovaném zařízení plastické chirurgie s akreditací I. typu

 

z toho

zařízení s akreditací II. typu

2


Smluvní zařízení

zařízení s akreditací III. typu

6


Smluvní zařízení

pro lékaře v akreditovaném zařízení plastické chirurgie s akreditací II. typu

 

z toho

zařízení s akreditací III. typu

6


Smluvní zařízení

pro lékaře v akreditovaném zařízení plastické chirurgie s akreditací III. typu

 

z toho

praxe v jiném výukovém zařízení

1


Smluvní zařízení

pro lékaře pracující v akreditovaném zařízení s akreditací I. nebo II. typu

 

z toho

specializované zařízení chirurgie ruky nebo akreditované zařízení III. typu

specializovaným zařízením chirurgie ruky se rozumí akreditované pracoviště plastické chirurgie poskytující celé spektrum péče v chirurgii ruky, včetně replantační chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

2


Smluvní zařízení

popáleninová medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem popáleninová medicína

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a)účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

kurz Plastická chirurgie

30

aktivní účast (jako první, přednášející autor) na domácím či zahraničním kongresu (sympoziu, konferenci)

minimálně 1x během vlastního specializovaného výcviku

 

b)účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

16

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy chirurgie

30

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.3 Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

18 měsíců + 2 týdny

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

Název žadatele

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden


Smluvní zařízení

z toho

nukleární medicína  – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden


Smluvní zařízení

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 1 týden


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie nebo nefrologie

6


Smluvní zařízeníVlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru nukleární medicína – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nukleární medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

16

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči pro léčbu otevřenými zářiči

0,5 (2 týdny)


Smluvní zařízení

specializační stáž na pracovišti PET/CT

2


Smluvní zařízení

radiologie a zobrazovací metody - poskytovatel zdravotních služeb s CT

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru nukleární medicína – pro lékaře s ukončeným základním radiologickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nukleární medicína  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

16

Název žadatele

z toho

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči pro léčbu otevřenými zářiči

0,5 (2 týdny)


Smluvní zařízení

specializační stáž na pracovišti PET/CT

2


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství  – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu, včetně péče o kardiologické pacienty (provádění zátěžových vyšetření)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz z Nukleární medicíny

14

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky, Základy vnitřního lékařství a Základy radiologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i radiologickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i radiologickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i radiologickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

4

kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky

povinné pro lékaře zařazené v základním radiologickém kmeni

24

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy radiologie

povinné pro lékaře zařazené v základním radiologickém kmeni

35

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se spektrem výkonů odpovídajících vzdělávacímu programu * s akreditací I., II. nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

30

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

traumatologie se zaměřením na traumatologii pohybového ústrojí a/nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru traumatologie nebo poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s akreditací II. nebo III. typu provádějícím soustavně akutní traumatologii

9


Smluvní zařízení


* Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí provádí akutní traumatologii méně než 2 dny v týdnu, pak je nutno praxi v délce minimálně 6 měsíců doplnit na akreditovaném zařízení provádějícím soustavně akutní traumatologii formou nepřetržité praxe v délce 6 měsíců nebo série praxí v délce minimálně 1 měsíc během 3 let vlastního specializovaného výcviku, popř. formou poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1 x týdně v akreditovaném zařízení v oboru traumatologie se zaměřením na traumatologii pohybového ústrojí po celou dobu trvání specializační přípravy (celkem 72 pracovních dnů za 3 roky).

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru lékařská genetika

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lékařská genetika

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská genetika

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.5

Název žadatele

z toho

genetická ambulance pracoviště s akreditací I. nebo II. typu

15 měsíců


Smluvní zařízení

z toho

cytogenetická laboratoř

2 měsíce


Smluvní zařízení

molekulárně genetická laboratoř

2 měsíce


Smluvní zařízení

genetické pracoviště s akreditací II. typu

3 měsíce


Smluvní zařízení

z toho

genetická ambulance

1 měsíc


Smluvní zařízení

cytogenetická laboratoř

1 měsíc


Smluvní zařízení

molekulárně genetická laboratoř

1 měsíc


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Pokroky lékařské genetiky

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství, Základy pediatrie a Základy gynekologie a porodnictví pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním nebo pediatrickém nebo gynekologicko-porodnickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním nebo pediatrickém nebo gynekologicko-porodnickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním nebo pediatrickém nebo gynekologicko-porodnickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním nebo pediatrickém nebo gynekologicko-porodnickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

kurz Základy gynekologie a porodnictví

povinné pro lékaře zařazené v základním gynekologicko-porodnickém kmeni

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – pro lékaře s ukončeným základním chirurgickým nebo interním nebo neurologickým nebo ortopedickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.7

Název žadatele

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací II. typu

1


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací I. nebo II. typu

 

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru rehabilitační a fyzikální medicína – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína

15

Název žadatele

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína s akreditací II. typu

1


Smluvní zařízení

neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

2 týdny


Smluvní zařízení

úrazová chirurgie a/nebo neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie a/nebo neurochirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Úvod do rehabilitace

37

kurz Fyzikální terapie

20

kurz Základy balneologie

20

kurz Kinezioterapie pro lékaře

24

kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře

24

předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína

80

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy chirurgie, Základy vnitřního lékařství, Základy neurologie, Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém i interním i neurologickém i ortopedickém i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy neurologie

povinné pro lékaře zařazené v základním neurologickém kmeni

40

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

povinné pro lékaře zařazené v základním ortopedickém kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a1 - tato část byla odstraněna. Obnovit

a1) povinná odborná praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. nebo II. typu

4


Smluvní zařízení

dětské lůžkové oddělení – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

3


Smluvní zařízení

pracoviště resuscitační péče v pediatrii (JIRP)

2


Smluvní zařízení

neonatální intenzivní a resuscitační péče v neonatologii

1


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a2 - tato část byla odstraněna. Obnovit

a2) povinná odborná praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pediatrie – registrující poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost

    10

Název žadatele
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b1 - tato část byla odstraněna. Obnovit

b1) volitelná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pediatrie – registrující poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo praktický lékař pro děti a dorost

2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b2 - tato část byla odstraněna. Obnovit

b2) volitelná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská dermatovenerologie nebo dermatovenerologie nebo dětská otorinolaryngologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo oftalmologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo dětská chirurgie nebo chirurgie nebo gynekologie dětí a dospívajících nebo gynekologie a porodnictví nebo dětská a dorostová psychiatrie nebo psychiatrie nebo infekční lékařství

 

2

libovolné složení jednotlivá povinná odborná praxe musí být min. v délce 10 dnů

 


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c1 - tato část byla odstraněna. Obnovit

c1) volitelná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. nebo II. typu

12


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

14 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny


Smluvní zařízení

steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden


Smluvní zařízení

nukleární medicína - poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden


Smluvní zařízení

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny


Smluvní zařízení

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení

edukace a technologie

1 týden


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc


Smluvní zařízení

z toho

pediatrická endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací
II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1 měsíc


Smluvní zařízení

pro absolventy základního pediatrického kmene

1 měsíc


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologie - endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny


Smluvní zařízení

diabetologie - diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny


Smluvní zařízení

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden


Smluvní zařízení

obezitologické pracoviště 

1 týden


Smluvní zařízení

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro diabetology – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.4 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro diabetology – v délce 12 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců


Smluvní zařízení

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

6 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny


Smluvní zařízení

steroidní diagnostika, imonoendokrinologie a gynekologická endokrinologie

1 týden


Smluvní zařízení

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny


Smluvní zařízení

pediatrická endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči v oboru endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu nebo akreditované zařízení nástavbového oboru dětská endokrinologie a diabetologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie

1měsíc


Smluvní zařízení

nukleární medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

2 týdny


Smluvní zařízení

z toho

pracoviště diagnostiky

1 týden


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro endokrinology – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.5 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro endokrinology – v délce 12 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

diabetologie  - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 měsíců + 3 týdny


Smluvní zařízení

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení

edukace a technologie

1 týden


Smluvní zařízení

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení

nefrologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

1 měsíc


Smluvní zařízení

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

1 měsíc


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro internisty a pediatry – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.6 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený pro internisty a pediatry – v délce 12 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Délka praxe

Pracoviště

endokrinologie a diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

9 měsíců + 3 týdny

Název žadatele

z toho

endokrinologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce


Smluvní zařízení

endokrinologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie

2 týdny


Smluvní zařízení

steroidní diagnostika, imunogenetika a gynekologická endokrinologie

1 týden


Smluvní zařízení

onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a endokrinní hypertenze

2 týdny


Smluvní zařízení

nukleární medicína – lůžkové oddělení specializované na léčbu karcinomů štítné žlázy

1 týden


Smluvní zařízení

diabetologie - poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

3 měsíce + 1 týden


Smluvní zařízení

diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

7 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

podiatrická ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení

edukace a technologie

1 týden


Smluvní zařízení

nukleární medicína – pracoviště diagnostiky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína

1 týden


Smluvní zařízení

klinická osteologie – osteologické pracoviště

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie

1 týden


Smluvní zařízení

obezitologické pracoviště

1 týden


Smluvní zařízení

metabolická jednotka a nutriční ambulance

2 týdny


Smluvní zařízení

pro absolventy základního interního kmene

1 měsíc


Smluvní zařízení

z toho

pediatrická diabetologie a endokrinologie na pracovišti diabetologie
a endokrinologie s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětské endokrinologie a diabetologie

1 měsíc


Smluvní zařízení

pro absolventy základního pediatrického kmene

1měsíc


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologie – endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny


Smluvní zařízení

diabetologie – diabetologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Endokrinologie

40

předatestační kurz Diabetologie a metabolismus

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i pediatrickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se spektrem výkonů odpovídajících vzdělávacímu programu, včetně akutní traumatologie na pracovišti s akreditací II. typu nebo III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

9


Smluvní zařízení

z toho

traumatologie – v rámci traumacentra

1


Smluvní zařízení

specializační praxe na akreditovaném zařízení oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s akreditací III. typu, které pokrývá celý rozsah vzdělávacího programu **

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

3


Smluvní zařízení

z toho

ortopedie u dětí – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. typu

1


Smluvní zařízení

ortopedie v onkologii – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. typu

1


Smluvní zařízení

spondylochirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. typu

1


Smluvní zařízení


** Pokud specializační praxe probíhá u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací
III. typu, který pokrývá celý rozsah vzdělávacího programu, odpadá povinná praxe v dětské ortopedii, ortopedické onkologii a spondylochirurgii. Pokud specializační praxe probíhá u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s akreditací II. typu, které je akreditováno na některou z výše uvedených subspecialit, není třeba praxi v příslušném rozsahu absolvovat
u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací III. typu.

Teoretická část vzdělávacího programu - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

anesteziologie a intenzivní medicína – poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou péči intenzivní a resuscitační péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

 

 

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

pracoviště svou činností pokrývající celý rozsah vzdělávacího programu s akreditací

II. typu *

6


Smluvní zařízení

* Praxi na akreditovaném zařízení II. typu v délce 6 měsíců lze absolvovat průběžně a rozděleně v rámci vlastního specializovaného výcviku v délce 24 měsíců.

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Simulace kritických stavů

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy anesteziologie a intenzivní medicíny pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

30

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru gastroenterologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gastroenterologie

28

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

24


Smluvní zařízení

gastroenterologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

4


Smluvní zařízení

z toho

poskytovatel zdravotních služeb provádějící transplantace jater

3 týdny


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči ve všeobecné chirurgii (s akreditací viz kap. 7.1)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

28 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

operační stáž na chirurgickém pracovišti absolvovaná ve fakultní nemocnici

5 dnů (v celku)


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru nefrologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

25

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4

Název žadatele

z toho

odborná nefrologická ambulance

6


Smluvní zařízení

dialyzační středisko

6


Smluvní zařízeníVlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru radiologie a zobrazovací metody

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

radiologie a zobrazovací metody – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

12

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

radiologie a zobrazovací metody – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

10


Smluvní zařízení

specializované nadregionální pracoviště se spoluprací s některým z komplexních center – kardiovaskulárního, neurovaskulárního a onkologického metody – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací III. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

1


Smluvní zařízení

hybridní zobrazovací metody – pracoviště SPECT/CT nebo PET/CT nebo PET/MR

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody nebo nukleární medicína

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

specializované kurzy s tématickým zaměřením (absolvování min. 3 různých kurzů, tj.: Radiologie hrudníku, Muskuloskeletální radiologie, Radiologie abdominální, gastrointestinální, Radiologie urogenitálního systému, Mamární diagnostika, Neuroradiologie, Pediatrická radiologie, Zobrazování srdce a velkých cév, Sonografie, Angiografie a intervenční radiologie, Výpočetní tomografie (CT), Magnetická rezonance, Hybridní metody

celkem nejméně 42

test Základy zobrazovacích metod, radiologické anatomie, radiologické legislativy, fyzikálních principů zobrazovacích metod, včetně scintigrafie (i SPECT), PET a hybridních metod 

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy radiologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana (RO) pro aplikující odborníky

24

kurz Základy radiologie

35

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru soudní lékařství

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

soudní lékařství – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem soudní lékařství

22 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

předatestační specializační stáž – v akreditovaném zařízení s akreditací II. typu

6 týdnů


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru vnitřní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

22 1

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

vnitřní lékařství – příjmová ambulance (bezprahový či nízkoprahový příjem)

3


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – JIP

3


Smluvní zařízení

1 Se souhlasem školitele lze až 6 měsíců z výše uvedené praxe absolvovat na pracovišti se zaměřením na některý obor z povinné doplňkové praxe – seznam viz níže.

Základní kmen lékárenský – v délce 18 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

a) povinná odborná praxe

Praxe

Délka praxe

Pracoviště

1.    V lékárně poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči s výjimkou odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků
a zdravotnických prostředků.

Praxe v oboru praktické lékárenství může s výjimkou praxe podle bodu 2. probíhat podle § 11 odst. 14 zákona č. 95/2004 Sb. na neakreditovaném pracovišti.

18 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

Název žadatele

z toho

2.    V akreditovaném zařízení - Lékárna poskytovatele lůžkové péče, v níž jsou připravovány a vydávány léčivé přípravky pro účely poskytování lůžkové péče a která má současně odborná pracoviště.

5 dní


Smluvní zařízení
Základní kmen lékárenský – v délce 18 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1.     kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

2.     kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

3.     kurz Základy legislativy a sociální farmacie

4.    kurz Farmakoterapie – vybrané kapitoly

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru gynekologie a porodnictví

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gynekologie a porodnictví – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

min. 19

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3


Smluvní zařízení

na akreditovaném zařízení II. typu
(zařízení s akreditací EBCOG)

min. 3


Smluvní zařízení

 

Základní kmen technologicko-laboratorní – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe

Praxe v akreditovaném zařízení

Délka praxe

Pracoviště

U poskytovatele zdravotních služeb

-     ve farmaceutickém oboru: Farmaceutická technologie nebo Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví nebo Nemocniční lékárenství nebo Radiofarmaka,

nebo

-     v lékařském oboru: Alergologie a klinická imunologie nebo Hematologie a transfuzní lékařství nebo Klinická biochemie nebo Lékařská genetika nebo Lékařská mikrobiologie nebo Nukleární medicína nebo Patologie nebo Soudní lékařství.

12 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)


Smluvní zařízení
Základní kmen lékárenský – v délce 12 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

Pracoviště

1. kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

2. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

3. kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru gynekologie a porodnictví

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

ambulantní zařízení registrujícího gynekologa

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

min. 2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

74

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy gynekologie a porodnictví
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy gynekologie a porodnictví

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru gastroenterologie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

Pracoviště

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

3


Smluvní zařízení

klinická onkologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Gastroenterologie

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy vnitřního lékařství a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním interním i chirurgickém kmeni

4

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru vnitřní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

endokrinologie a diabetologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie

1


Smluvní zařízení

gastroenterologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gastroenterologie

1


Smluvní zařízení

hematologie a transfuzní lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hematologie a transfuzní lékařství

1


Smluvní zařízení

kardiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie

1


Smluvní zařízení

klinická onkologie 2

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

1


Smluvní zařízení

nefrologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

1


Smluvní zařízení

pneumologie a ftizeologie 3

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

1


Smluvní zařízení

revmatologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem revmatologie

1


Smluvní zařízení

2,3 Pokud školenec absolvoval praxi v rámci základního kmene, neabsolvuje ji v rámci specializovaného výcviku.

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Vnitřní lékařství

60

UZ kurz (point of care UZ)

16

EKG kurz (e-learning)

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního   specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru soudní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

úrazová chirurgie – s praxí při příjmu a léčbě zraněných pacientů

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

1


Smluvní zařízení

radiologie a zobrazovací metody
poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz specializační Soudní lékařství

30

předatestační specializační kurz, který může být rozdělen na dílčí části ve více výukových zařízeních

180

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy patologie pro lékaře,
kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy patologie

38

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru maxilofaciální chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

záchovná stomatologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická stomatologie

1


Smluvní zařízení

parodontologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická stomatologie

1


Smluvní zařízení

dentoalveolární chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická stomatologie

1


Smluvní zařízení

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1


Smluvní zařízení

plastická chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

1


Smluvní zařízení

neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči ve všeobecné chirurgii (s akreditací viz kap. 7.2), včetně 1 měsíce na jednotce intenzívní péče

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

8 měsíců


Smluvní zařízení

z toho

stáž na chirurgickém pracovišti, které je součástí KOC nebo pracovišti akreditovaném pro onkochirurgii

3 týdny


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru chirurgie

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

na vybraných specializovaných zařízeních níže uvedených oborů

6 měsíců

 

z toho

popáleninová medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem popáleninová medicína

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

plastická chirurgie (včetně chirurgie ruky)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

dětská chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

hrudní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hrudní chirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno

úrazová chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

10 týdnů


Smluvní zařízení
Není zajištěno

urologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

2 týdny


Smluvní zařízení
Není zajištěno
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy chirurgie

30

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru nefrologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

5


Smluvní zařízení

z toho

zařízení zaměřené na renální biopsie (zařízení musí provést více než 100 biopsií vlastních ledvin ročně) a sonografii

1


Smluvní zařízení

zařízení zaměřené na transplantační problematiku (zařízení musí provést více než 100 transplantací ledvin ročně)

1


Smluvní zařízení

transplantační ambulance – akreditované zařízení zaměřené na transplantační problematiku ledvin

1


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru nefrologie s akreditací
II. typu – jiné akreditované zařízení dle výběru školence

2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce 24 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru nefrologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

19

Název žadatele

z toho

odborná nefrologická ambulance

6


Smluvní zařízení

dialyzační středisko

6


Smluvní zařízení

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru nefrologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nefrologie

5


Smluvní zařízení

z toho

zařízení zaměřené na renální biopsie (zařízení musí provést více než 100 biopsií vlastních ledvin ročně) a sonografii

1


Smluvní zařízení

zařízení zaměřené na transplantační problematiku (zařízení musí provést více než 100 transplantací ledvin ročně)

1


Smluvní zařízení

transplantační ambulance - akreditované zařízení zaměřené na transplantační problematiku ledvin

1


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru nefrologie s akreditací II. typu – jiné akreditované zařízení dle výběru školence

2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurzy Dialyzační

28

kurzy Nefrologické

30

kurzy Transplantační

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

 

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) Povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

4

Název žadatele
Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

16

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.4


Smluvní zařízení

psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

4


Smluvní zařízení

z toho

odborná stáž se zaměřením na dětskou a dorostovou psychiatrii na fakultním akreditovaném pracovišti, kde zároveň probíhá i výuka daného oboru na lékařské fakultě

5 dní 2x ročně

(celkem 30dní za 3 roky)


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná praxe v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

8

Název žadatele

dětská a dorostová psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

16


Smluvní zařízení

z toho

odborná stáž se zaměřením na dětskou a dorostovou psychiatrii na fakultním akreditovaném pracovišti, kde zároveň probíhá i výuka daného oboru na lékařské fakultě

5 dní 2x ročně

(celkem 30dní za 3 roky)


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře

Počet hodin

Pracoviště

kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí

120

kurz Dětská a dorostová psychiatrie

40

kurz Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Radiační ochrana, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Elektrokonvulzivní terapie, Psychofarmakologie Základy psychiatrie a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém i pediatrickém kmeni

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém i pediatrickém kmeni

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

4

kurz Elektrokonvulzivní terapie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

4

kurz Psychofarmakologie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

22

kurz Základy psychiatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním psychiatrickém kmeni

22

kurz Základy pediatrie

povinné pro lékaře zařazené v základním pediatrickém kmeni

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním anesteziologickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urgentní medicína – poskytovatel zdravotních služeb NPUP  I. typu nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (ZZS) a PUP II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urgentní medicína

23

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.6


Smluvní zařízení

z toho

na pracovišti urgentního příjmu (dále jen „PUP“) II. typu

3


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)

5


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – zdravotnické operační středisko (dále jen „ZOS“)

1


Smluvní zařízení

na pracovišti urgentního příjmu I. (nižšího) typu (NPUP)

14


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním anesteziologickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

traumatologie včetně JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

1


Smluvní zařízení

koronární jednotka

1


Smluvní zařízení

metabolická jednotka

1


Smluvní zařízení

pediatrie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

1


Smluvní zařízení

neurologie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení

porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním chirurgickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urgentní medicína – poskytovatel zdravotních služeb NPUP  I. typu nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby ZZS a PUP II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urgentní medicína

22


Smluvní zařízení

z toho

na pracovišti urgentního příjmu (dále jen „PUP“) II. typu

3


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)

5


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – zdravotnické operační středisko (dále jen „ZOS“)

1


Smluvní zařízení

na pracovišti urgentního příjmu I. (nižšího) typu (NPUP)

13


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

d) povinná odborná doplňková praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním chirurgickým kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

anesteziologie a intenzivní medicína  – poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

z toho

anesteziologie aplikovaná dětem

1


Smluvní zařízení

koronární jednotka

1


Smluvní zařízení

metabolická jednotka

1


Smluvní zařízení

pediatrie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

1


Smluvní zařízení

neurologie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení

porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.e - tato část byla odstraněna. Obnovit

e) povinná odborná praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urgentní medicína – poskytovatel zdravotních služeb NPUP  I. typu nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby ZZS a PUP II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urgentní medicína

23


Smluvní zařízení

z toho

na pracovišti urgentního příjmu (dále jen „PUP“) II. typu

3


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)

5


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – zdravotnické operační středisko (dále jen „ZOS“)

1


Smluvní zařízení

na pracovišti urgentního příjmu I. (nižšího) typu (NPUP)

14


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.f - tato část byla odstraněna. Obnovit

f) povinná odborná doplňková praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

anesteziologie a intenzivní medicína  – poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

z toho

anesteziologie aplikovaná dětem

1


Smluvní zařízení

traumatologie  včetně JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

1


Smluvní zařízení

pediatrie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

1


Smluvní zařízení

neurologie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení

porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.g - tato část byla odstraněna. Obnovit

g) povinná odborná praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním kmenem všeobecné praktické lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urgentní medicína – poskytovatel zdravotních služeb NPUP  I. typu nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby ZZS a PUP II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urgentní medicína

21


Smluvní zařízení

z toho

na pracovišti urgentního příjmu (dále jen „PUP“) II. typu

3


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)

5


Smluvní zařízení

u poskytovatele zdravotnické záchranné služby – zdravotnické operační středisko (dále jen „ZOS“)

1


Smluvní zařízení

na pracovišti urgentního příjmu I. (nižšího) typu (NPUP)

12


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.h - tato část byla odstraněna. Obnovit

h) povinná odborná doplňková praxe v oboru urgentní medicína – pro lékaře s ukončeným základním kmenem všeobecné praktické lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

anesteziologie a intenzivní medicína poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

2


Smluvní zařízení

z toho

anesteziologie aplikovaná dětem

1


Smluvní zařízení

traumatologie  včetně JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie

1


Smluvní zařízení

koronární jednotka

1


Smluvní zařízení

metabolická jednotka

1


Smluvní zařízení

pediatrie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

1


Smluvní zařízení

neurologie JIP

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

1


Smluvní zařízení

porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

specializační kurz Urgentní medicína

45

Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví

24

kurz ALS Provider (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)

16

kurz ATLS (nebo platný certifikát o absolvování tohoto kurzu)

20

kurz Akutní stavy u dětí

24

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Základy anesteziologie a intenzivní medicíny, Základy chirurgie, Základy vnitřního lékařství a Novinky ze všeobecného praktického lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

povinné pro lékaře zařazené v základním anesteziologickém, chirurgickém i interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

povinné pro lékaře zařazené v základním anesteziologickém, chirurgickém i interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

povinné pro lékaře zařazené v základním anesteziologickém, chirurgickém i interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

4

kurz Radiační ochrana

povinné pro lékaře zařazené v základním anesteziologickém, chirurgickém i interním kmeni i v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

4

kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

povinné pro lékaře zařazené v základním anesteziologickém kmeni

30

kurz Základy chirurgie

povinné pro lékaře zařazené v základním chirurgickém kmeni

30

kurz Základy vnitřního lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním interním kmeni

40

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

povinné pro lékaře zařazené v základním kmeni všeobecné praktické lékařství

8

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru psychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

psychiatrie – akreditované lůžkové oddělení (akutní či následná péče) nebo akreditovaná psychiatrická ambulance s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

12

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3


Smluvní zařízení

návykové nemoci (lůžkové oddělení nebo ambulance)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem návykové nemoci

1


Smluvní zařízení

gerontopsychiatrie (lůžkové oddělení nebo ambulance)

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gerontopsychiatrie

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru psychiatrie

Musí trvat 10 měsíců v akreditovaných zařízeních a zařízeních věnovaných významné specializované problematice psychiatrie, které jsou volitelné dle potřeby školence.

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

psychiatrie – lůžkové oddělení (akutní či následná péče), psychiatrická ambulance nebo zařízení komunitní péče (Centra duševního zdraví) s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

3 – 10


Smluvní zařízení
Není zajištěno

psychiatrie – klinické zařízení s výzkumným programem s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

3 – 6


Smluvní zařízení
Není zajištěno

psychiatrické zařízení krizové intervence

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

3 – 6


Smluvní zařízení
Není zajištěno

psychoterapeuticky zaměřené zařízení

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

3 – 6


Smluvní zařízení
Není zajištěno

dětská a dorostová psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

3 – 7


Smluvní zařízení
Není zajištěno

gerontopsychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gerontopsychiatrie

3 – 7


Smluvní zařízení
Není zajištěno

návykové nemoci

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská a dorostová psychiatrie

3 – 7


Smluvní zařízení
Není zajištěno

sexuologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem sexuologie

3 – 6


Smluvní zařízení
Není zajištěno

psychiatrické nebo interní zařízení orientované psychosomaticky

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychosomatika

3 – 6


Smluvní zařízení
Není zajištěno

neuropsychiatrické pomezí

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pro psychiatrii

1

včetně účasti na teoretickém kurzu v neuropsychiatrickém pomezí uvedeném v bodu 2.3 a)


Smluvní zařízení
Není zajištěno
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí

120

kurz Psychofarmakologie II

10

kurz v neuropsychiatrickém pomezí

kurz je povinný pouze pro lékaře, kteří absolvovali povinnou odbornou praxi podle části I. 2.2 b

86

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů a

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Elektrokonvulzivní terapie, Psychofarmakologie a Základy psychiatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

16

kurz Elektrokonvulzivní terapie

4

kurz Psychofarmakologie

22

kurz Základy psychiatrie

22

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru neurologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

neurologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní
a lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie

22

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru neurologie s akreditací II. typu

4


Smluvní zařízení

z toho

lůžková neurologická oddělení                        

1


Smluvní zařízení

příjmová neurologická ambulance a neurologická konzilia          

1


Smluvní zařízení

specializované neurologické ambulance (pro cévní onemocnění mozku, demyelinizační onemocnění, epilepsie, nervosvalová onemocnění, Parkinsonovu nemoc a extrapyramidové poruchy hybnosti, aj.)

1


Smluvní zařízení

elektrofyziologické laboratoře, neuroradiologie aj.

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru neurologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

2


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru neurologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

psychiatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie

1


Smluvní zařízení

neuropsychiatrické pomezí

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pro neurologii

1

včetně účasti na teoretickém kurzu v neuropsychiatrickém pomezí uvedeném v bodu 2.3 a)


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

specializační kurz před atestací z neurologie

140

kurz v neuropsychiatrickém pomezí

kurz je povinný pouze pro lékaře, kteří absolvovali povinnou odbornou praxi podle části I. 2.2 c

86

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy neurologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy neurologie

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru pneumologie a ftizeologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pneumologie a ftizeologie – akreditované pracoviště I. typu a nebo ambulance  při lůžkovém zařízení

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

2

Název žadatele
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru pneumologie a ftizeologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pneumologie a ftizeologie

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

14

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3


Smluvní zařízení

z toho

pneumologie a ftizeologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující základní lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu nebo specializované lůžkové zařízení s akreditací III. typu

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

11


Smluvní zařízení

pneumologie a ftizeologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující specializovanou lůžkovou zdravotní péči s akreditací III. typu

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie

3


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru pneumologie a ftizeologie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

Pracoviště

hrudní chirurgie nebo chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb provádějící plicní operace

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem hrudní chirurgie nebo chirurgie

2


Smluvní zařízení

jednotka intenzivní péče oboru pneumologie a ftizeologie nebo akreditované zařízení anesteziologie a intenzivní medicíny

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pneumologie a ftizeologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína

4


Smluvní zařízení

alergologie a klinická imunologie

pracoviště poskytovatele zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická imunologie

2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Pneumologie a ftizeologie

66

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Radiační ochrana, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 54 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru neurochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

54

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

dětská neurochirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

stereotaktická a radiační neurochirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

neurotraumatologie a neurointenzivní péče

1 týden


Smluvní zařízení

cévní neurochirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

neuroonkologická chirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

operativa periferních nervů

1 týden


Smluvní zařízení

spondylochirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

funkční neurochirurgie

1 týden


Smluvní zařízení

specializační stáž v neurochirurgii absolvovaná ve fakultní nemocnici v akreditovaném pracovišti pro obor neurochirurgie v posledním roce výcviku (která je součástí lékařské fakulty pořádající v daném roce atestační zkoušku)

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základy neurochirurgie

26

Teoretická část vzdělávacího programu - II.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru urologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

20

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

urologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči s akreditací II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie

6


Smluvní zařízení

z toho

dětská urologie – bloková stáž

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie

1


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru urologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gynekologie a porodnictví – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví

1


Smluvní zařízení

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči ve všeobecné chirurgii

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

2


Smluvní zařízení

klinická onkologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

2 týdny


Smluvní zařízení

radiační onkologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiační onkologie

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana, Novinky v urologii, Ultrasonografie v urologii a Urodynamické vyšetření pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Minimální počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Novinky v urologii

24

praktický kurz Ultrasonografie v urologii  

5

praktický kurz Urodynamické vyšetření  

8

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru radiační onkologie

Akreditované pracoviště

Počet měsíců

Pracoviště

radiační onkologie – terapeutická aplikace ionizujícího záření

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiační onkologie

27

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

praxe na brachyterapii

3


Smluvní zařízení

praxe na pracovišti s lineárním urychlovačem provádějícím radikální radioterapii

9


Smluvní zařízení

radioterapie v kombinaci s chemoterapií, biologickou terapií a hormonální terapií

6


Smluvní zařízení

specializační předatestační stáž

2 týdny


Smluvní zařízení

klinická onkologie – terapeutická aplikace chemoterapie, biologické terapie a hormonální terapie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky – radiační onkology

16

kurz Radiační onkologie (možno absolvovat během základního interního kmene nebo během specializovaného výcviku)

30

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy vnitřního lékařství pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy vnitřního lékařství

40

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 36 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce 36 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru cévní chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

cévní chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní
a lůžkovou zdravotní péči v oboru cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

školenec může absolvovat až 12 měsíců povinné odborné praxe v oboru cévní chirurgie na pracovišti akreditovaném pro vzdělávací program oboru chirurgie, na kterém je současně poskytována péče v oboru cévní chirurgie (pod dohledem atestovaného cévního chirurga)

36

Název žadatele

z toho

cévní ambulantní péče

4


Smluvní zařízení

lůžkové oddělní - péče o cévní pacienty

26


Smluvní zařízení

vaskulární intervenční radiologie 

6


Smluvní zařízení
 
 
 
Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

2.3 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce 30 měsíců

a) povinná odborná praxe v oboru cévní chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

cévní chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní
a lůžkovou zdravotní péči v oboru cévní chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie

školenec může absolvovat až 10 měsíců povinné odborné praxe v oboru cévní chirurgie na pracovišti akreditovaném pro vzdělávací program oboru chirurgie, na kterém je současně poskytována péče v oboru cévní chirurgie (pod dohledem atestovaného cévního chirurga)

30

Název žadatele

z toho

cévní ambulantní péče

4


Smluvní zařízení

lůžkové oddělní - péče o cévní pacienty

20


Smluvní zařízení

vaskulární intervenční radiologie 

6


Smluvní zařízení
 
 
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení
do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Radiační ochrana, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Základy chirurgie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy chirurgie

30

 
 
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru posudkové lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

posudkové lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem posudkové lékařství

12

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.2

Název žadatele

z toho

posudkové lékařství – posudková praxe na akreditovaném zařízení I. typu (praktický výkon posudkové činnosti v plném rozsahu pod metodickým vedením v oblasti posuzování pro účely pojistných systémů sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, sociální péče, sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a zaměstnanosti)

11, 5

Název žadatele

posudkové lékařství – posudková praxe na akreditovaném zařízení II. typu (praktický výkon posudkové činnosti v přezkumném a odvolacím řízení, včetně řízení o námitkách, pod metodickým vedením)

0,5


Smluvní zařízení
 
 
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet

Pracoviště

kurz Funkční diagnostika

16 hodin

kurz Posudkové lékařství – Část I. – IV.

17 dní

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy, stáže, semináře

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

 
 
Obor – v délce 36 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru ortodoncie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

ortodoncie – ortodontické oddělení

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortodoncie

36

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.2

Název žadatele
Teoretická část vzdělávacího programu - II. - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 36 – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru radiofarmaka

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

zdravotnické zařízení zabývající se přípravou radiofarmak akreditovaná pro farmaceutický obor radiofarmaka nebo lékařský obor nukleární medicína

36 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho:

nukleární medicína s přípravou radiofarmak pro PET

2 dny


Smluvní zařízení

nukleární medicína s přidruženým lůžkovým oddělením pro radionuklidovou terapii (zejména 131I)

2 dny


Smluvní zařízení

příprava širšího sortimentu radiofarmak, se kterými nemá uchazeč větší zkušenosti

2 dny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

  Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

 kurz Radiační ochrana 1)

min. 20

 kurz Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem

7

 kurz Radiofarmacie v praxi

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty a Základy legislativy
a zabezpečení jakosti pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

16

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 42 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

pro farmaceutické obory: laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví

pro lékařské obory: alergologie a klinická imunologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo klinická biochemie nebo lékařská genetika  nebo lékařská mikrobiologie nebo patologie nebo soudní lékařství nebo pracoviště zabývající se forenzní problematikou.

 

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví nebo alergologie a klinická imunologie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo klinická biochemie nebo lékařská genetika nebo lékařská mikrobiologie nebo patologie nebo soudní lékařství

42 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

 hematologie a transfuzní lékařství

2 týdny


Smluvní zařízení

 klinická biochemie

4 týdny


Smluvní zařízení

 lékařská genetika

1 týden


Smluvní zařízení

 lékařská mikrobiologie – mikrobiologická laboratoř

2 týdny


Smluvní zařízení

 soudní lékařství nebo pracoviště zabývající se forenzní

 toxikologií

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Laboratorní metody v biochemii, toxikologii, hematologii a mikrobiologii

49

kurz Bioanalytické metody pro farmaceuty

24

kurz Správné laboratorní praxe a statistických metod

30

kurz Laboratorní vyšetřovací metody v praxi

14

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty a Základy legislativy a zabezpečení jakosti pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

16

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 36 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru farmaceutická technologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

zařízení lékárenské péče akreditované v oboru farmaceutické technologie nebo v nemocničním lékárenství

36 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho povinná doplňková praxe:

lékárna s oddělením pro přípravu sterilních léčiv včetně TPN  (OPSL)

2 dny


Smluvní zařízení

lékárna s oddělením centrální přípravy cytostatik

2 dny


Smluvní zařízení

lékárna s přípravou nebezpečných léčiv

1 den


Smluvní zařízení

lékárna s oddělením kontroly a přípravy labochemikálií

1 den


Smluvní zařízení

lékárna s přípravou očních přípravků

1 den


Smluvní zařízení

 

pracoviště nukleární medicíny s přípravou radiofarmak

1 den


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu- II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Teorie zvlášť náročných lékových forem

7

kurz Příprava sterilních léčiv

14

kurz Farmaceutická technologie v praxi

22

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty a Základy legislativy a zabezpečení jakosti pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

16

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 36 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická farmacie

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

klinická farmacie – akreditované zařízení I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická farmacie

42 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

klinická farmacie – akreditované zařízení II. typu nebo klinická farmakologie provádějící terapeutické monitorování hladin léčiv a jejich interpretace

2 dny


Smluvní zařízení

klinická farmacie  – akreditované zařízení II. typu se zaměřením na vybranou problematiku farmakoterapie v interních a chirurgických oborech (např.: klinická farmacie v geriatrii, v chirurgii, v klinické onkologii, v paliativní medicíně, atd.) a JIP pro chirurgické a interní obory

15 dní


Smluvní zařízení

z toho

stáž zaměřená na specifika hodnocení medikace na JIP pro chirurgické a interní obory

5 dní


Smluvní zařízení

stáž zaměřená na specifika hodnocení medikace na chirurgickém oddělení

5 dní


Smluvní zařízení

stáž zaměřená na specifika hodnocení medikace na interním oddělení (např.: klinická farmacie
v geriatrii, v klinické onkologii,
v pneumologii a ftizeologii, v infekčním lékařství, neurologii, psychiatrii, atd.)

5 dní


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí

24

kurz Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie

24

kurz Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolizmus

24

kurz Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody

24

kurz Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)

24

kurz Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti farmakoterapie u vybraných populačních skupin (v geriatrii, v pediatrii, v těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy

24

kurz Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb

16

kurz Bezpečná farmakoterapie

16

kurz Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta, komplexní hodnocení farmakoterapie

8

kurz Problematika farmakoterapie ovlivňující nervový systém

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení
do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty, Základy legislativy
a sociální farmacie a Farmakoterapie – vybrané kapitoly pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a sociální farmacie

21

kurz Farmakoterapie – vybrané kapitoly

21

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru praktické lékárenství

Zařízení

Počet

Pracoviště

lékárna poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči mimo odloučeného oddělení výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

(dle ustanovení § 11 odst. 14 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, praxe nemusí probíhat u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči)

18 měsíců

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

Název žadatele

z toho

akreditované zařízení, tj. lékárna poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči, kde jsou individuálně i hromadně připravovány léčivé přípravky minimálně v rozsahu těchto lékových forem: tobolky, čípky, globule, polotuhé lékové formy, roztoky, emulze, suspenze, ušní
a nosní léčivé přípravky.

2 dny


Smluvní zařízení

akreditované zařízení, tj. lékárna poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči, která má prostor pro konzultační činnost bez vazby na dispenzarizaci léčiv
s farmaceutem, který má garantovaný kurz ČLnK „Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů“ a hodnocení účelné terapie nebo pro poskytování lékových informací, tj. v lékárně, která v těchto prostorách poskytuje konzultační činnost.

2 dny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

specializační kurz v lékárenství

16

kurz Zdravotnický management pro praktické lékárníky

7

kurz Legislativa pro praktické lékárníky

12

účast na nejméně třech doškolovacích akcích pořádaných IPVZ, ČLnK, ČFS ČLS JEP (např. odborná stáž, interaktivní seminář, kongresy aj.)

 

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení
do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty, Základy legislativy
a sociální farmacie a Farmakoterapie – vybrané kapitoly pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a sociální farmacie

21

kurz Farmakoterapie – vybrané kapitoly

21

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská dermatovenerologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dermatovenerologie – pracoviště s akreditací I., II. nebo III. typu v oboru dermatovenerologie, které má ambulanci pro dětské pacienty, nebo pracoviště dětské dermatovenerologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dermatovenerologie nebo dětská dermatovenerologie.  

6

Název žadatele

dětská dermatovenerologie – pracoviště s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská dermatovenerologie.  

6


Smluvní zařízení

z toho

pracoviště s akreditací I. typu – ambulantní pracoviště

3


Smluvní zařízení

pracoviště s akreditací II. typu – lůžkové pracoviště

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie.

18

Název žadatele
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru dětská endokrinologie a diabetologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská endokrinologie a diabetologie.

2


Smluvní zařízení

dětská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči, jehož přímou součástí je auxologická a osteologická laboratoř a laboratoř molekulární genetiky zaměřená na DNA analýzu v dětské endokrinologii a diabetologii

2


Smluvní zařízení

nukleární medicína – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči specializovanou na léčbu karcinomů štítné žlázy u dětí
a dospělých

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nukleární medicína.

1 týden


Smluvní zařízení

endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči v endokrinologické ultrasonografii a cílené aspirační biopsii štítné žlázy.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie.

1 týden


Smluvní zařízení

endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie.

1 měsíc a 2 týdny


Smluvní zařízení

z toho

endokrinologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie
a diabetologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu endokrinologie“.

3 týdny


Smluvní zařízení

diabetologie včetně péče o pozdní komplikace diabetu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie
a diabetologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu diabetologie“.

3 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Dětská endokrinologie a diabetologie

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská gastroenterologie a hepatologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská gastroenterologie a hepatologie.

12

Název žadatele
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská nefrologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská nefrologieposkytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská nefrologie.

18

Název žadatele

z toho

dětská nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II.  typu –  dialyzační a transplantační centrum pro děti

3


Smluvní zařízení

dětská urologie – poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru dětská urologie, a to v části „akreditované pracoviště“

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie.

1


Smluvní zařízení

nefrologie – poskytovatel zdravotních služeb pečující o dospělé nemocné s chorobami ledvin a močových cest

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oboru nefrologie.

1


Smluvní zařízení

pediatrická jednotka intenzivní péče

0,5


Smluvní zařízení

dětská kardiologie – diagnóza a léčba hypertenze

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská kardiologie.

0,5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) Povinná odborná praxe v oboru dětská otorinolaryngologie

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

dětská otorinolaryngologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská otorinolaryngologie.

12 měsíců

Název žadatele

z toho

dětská otorinolaryngologie – poskytovatel zdravotních služeb

s akreditací I. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská otorinolaryngologie.

10 měsíců


Smluvní zařízení

dětská otorinolaryngologie poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. typu  

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská otorinolaryngologie. 

6 týdnů


Smluvní zařízení

odborná praxe ve výukovém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
v oboru dětská otorinolaryngologie s akreditací II. typu.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská otorinolaryngologie.

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet

hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská pneumologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská pneumologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská pneumologie.

18

Název žadatele

z toho

Modul I. – Laboratoř funkční diagnostiky pro děti a dospívající


Smluvní zařízení

Modul II. – Dětská bronchologie


Smluvní zařízení

Modul III. – Alergologie a klinická imunologie


Smluvní zařízení

Modul IV. – Dětská radiologie a zobrazovací metody


Smluvní zařízení

Modul V. – Diagnostické a léčebné postupy u všech akutních a chronických plicních chorob dětí a dospívajících


Smluvní zařízení

Modul VI. – Dětská pneumologie – Specializovaná ambulance dětské pneumologie


Smluvní zařízení

Modul VII. – Tuberkulóza dětí a dospívajících

min. 2 týdny


Smluvní zařízení

Modul VIII – Cystická fibróza

min. 3 týdny


Smluvní zařízení

Modul IX. – Intenzivní péče

min. 6 týdnů


Smluvní zařízení

z toho

intenzivní péče – resuscitační oddělení pro děti a dospívající s řízenou plicní ventilací

min. 3 týdny


Smluvní zařízení

intenzivní péče – jednotka intenzivní péče pro nezralé děti a novorozence

min. 3 týdny


Smluvní zařízení

Modul X. – Pneumologie a ftizeologie

3 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru gynekologie dětí a dospívajících

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gynekologie dětí a dospívajících – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie dětí a dospívajících.

11

Název žadatele

gynekologie dětí a dospívajících – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie dětí a dospívajících.  

2x2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru koloproktologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

koloproktologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem koloproktologie.  

24

Název žadatele

 

 

 

  z toho

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru chirurgie s akreditací II. typu a v nástavbovém oboru koloproktologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím chirurgie a koloproktologie.

21


Smluvní zařízení

chirurgie – v komplexním onkologickém centru

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie.

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru návykové nemoci

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

návykové nemoci – povinná praxe je vykonána na akreditovaném pracovišti poskytujícím lůžkovou nebo ambulantní péči pacientům s diagnózou návykové nemoci

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem návykové nemoci.  

12

Název žadatele

z toho

specializační stáž v zařízení poskytujícím:

- specifické léčebné modality pro osoby škodlivě užívající návykové látky a závislé

- ambulantní léčbu závislostí alkoholových i nealkoholových

- substituční léčbu závislosti na opioidech

1 týden


Smluvní zařízení

specializační stáž v metadonovém substitučním centru
– podmínkou absolvování stáže je absolvování Základního kurzu o substituční léčbě I.

1 týden


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet dní

Pracoviště

kurz Právní aspekty oboru návykové nemoci

1

kurz Základní kurz o substituční léčbě I.

1

kurz Základní kurz o substituční léčbě II.

1

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe voboru neonatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

neonatologie – perinatologické centrum intenzivní péče (PCIP)

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neonatologie a podmínky akreditace perinatologického centra intenzivní péče.

12


Smluvní zařízení

pediatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči
na akreditovaném dětském oddělení – novorozenecká lůžka

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie.

6


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 36 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru onkogynekologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

onkogynekologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem onkogynekologie.

36

Název žadatele

 

 

 

   z toho

onkogynekologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu s akreditací České gynekologické a porodnické společnost ČLS JEP

33


Smluvní zařízení

onkogynekologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu s akreditací EBCOG- ESGO (akreditace Evropskou Společností Gynekologické Onkologie)

 

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru perinatologie a fetomaternální medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

perinatologické centrum intenzivní péče nebo perinatologické centrum intermediární péče

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem perinatologie a fetomaternální medicína.

24

Název žadatele

toho

v zařízení se základní akreditací pro gynekologii
a porodnictví EBCOG (Eropean Board & College of Obstetrics and Gynaecology)

21


Smluvní zařízení

v zařízení se základní akreditací pro gynekologii
a porodnictví EBCOG + akreditací pro subspecializaci perinatologie a fetomaternální medicíny EAPM (European Association of Perinatal Medicine)

 

3


Smluvní zařízení

 

Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru pracovní lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pracovní lékařství

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pracovní lékařství.  

18

Název žadatele

z toho

zabývající se pracovnělékařskými službami*

10


Smluvní zařízení

připravující podklady pro hodnocení zdravotních rizik při práci**

3


Smluvní zařízení

poskytující zdravotní služby v oboru pracovní lékařství včetně posuzování a uznávání nemocí z povolání

5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Pracovní lékařství

37

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru reprodukční medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

reprodukční medicína

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem reprodukční medicína.

24

Název žadatele

  z toho

reprodukční medicína – pracoviště s akreditací I. typu
– zabývající se léčbou neplodnosti všemi metodami včetně metod asistované reprodukce s minimálním počtem 350 cyklů mimotělního oplodnění ukončených nejméně punkcí folikulů

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem reprodukční medicína.

18


Smluvní zařízení

reprodukční medicína – pracoviště s akreditací II. typu – zabývající se léčbou neplodnosti všemi metodami včetně metod asistované reprodukce s minimálním počtem 600 cyklů mimotělního oplodnění ukončených nejméně punkcí folikulů / anebo platná EBCOG/ESHRE akreditace pro reprodukční medicínu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem reprodukční medicína.

6


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení
do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru urogynekologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urogynekologie – pracoviště zabývající se diagnózou a léčbou inkontinence moče a descenzu pánevních orgánů všemi metodami uvedenými v průkazu odbornosti

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urogynekologie.

12

Název žadatele

      z toho

urogynekologie – pracoviště s akreditací I. typu – zabývající se léčbou inkontinence moče a descenzu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urogynekologie.

9


Smluvní zařízení

urogynekologie – pracoviště s akreditací II. typu s akreditací EBCOG (EUGA)pro urogynekologii (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) – zabývající se léčbou inkontinence moče a descenzu všemi metodami

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urogynekologie.

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská kardiologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská kardiologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská kardiologie.

24

Název žadatele

z toho

dětská kardiologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská kardiologie.

9


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská urologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská urologie – akreditované pracoviště I. typu  

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie.

9


Smluvní zařízení

dětská urologie – akreditované pracoviště II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská urologie.

6


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětské urologie – pro lékaře
se specializovanou způsobilostí v oboru urologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská chirurgie – se zaměřením na břišní chirurgii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská chirurgie.

2


Smluvní zařízení

dětská nefrologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská nefrologie.

0,5


Smluvní zařízení

pediatrie – dětská intenzivní péče

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie.

0,5


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětská urologie – pro lékaře
se specializovanou způsobilostí v oboru dětská chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

urologie – urologické pracoviště s akreditací II. typu

Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie.

2


Smluvní zařízení

dětská nefrologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská nefrologie.

0,5


Smluvní zařízení

radiologie a zobrazovací metody – se zaměřením na urogenitální ultrasonografii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiologie a zobrazovací metody.

0,5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace)

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru psychosomatika

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

psychosomatika – převážně formou supervidované praxe

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychosomatika.

24

Název žadatele

 

 

 

 

 

z toho

psychiatrie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie.

2


Smluvní zařízení

psychosomatika

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychosomatika.

2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základní psychosomatická péče

108

kurz Bio-psycho-sociální sběr dat, psychosomatická anamnéza, sebezkušenostní seminář

20

kurz Komplexní přístup ve fyzioterapii

20

kurz Komplexní přístup k diagnostice, léčbě a prevenci poruch příjmu potravy

18

kurz Sebezkušenostní skupina

160

kurz Balintovská skupina

26

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru angiologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

angiologieposkytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči s akreditací II. typu s angiologickým zaměřením

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem angiologie.  

6


Smluvní zařízení

z toho

angiologie  – lůžkové pracoviště s angiologickým
zaměřením

2


Smluvní zařízení

jednotka intenzívní péče zajišťující taktéž péči o nemocné s cévními onemocněními

1


Smluvní zařízení

pracoviště endovaskulárních intervencí a zobrazovacích metod (intervenční angiologie nebo RTG pracoviště provádějící periferní intervence), RTG pracoviště provádějící CT angiografie a/nebo MR angiografie

1


Smluvní zařízení

laboratoř komplexní ultrasonografické diagnostiky

2


Smluvní zařízení

angiologie – ambulantní pracoviště – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu s angiologickým zaměřením

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem angiologie.  

10


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru angiologie

 Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

cévní chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující
ambulantní a lůžkovou zdravotní péči (včetně ambulance pro hojení ran)

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem cévní chirurgie.   

1


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců – I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru angiologie

Specializované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

lymfologické pracoviště zařazené do seznamu lymfocenter garantovaných Českou lymfologickou společností ČLS JEP

0,5


Smluvní zařízení

endokrinologie a diabetologie – diabetologická ambulance certifikovaná
odbornou společností jako podiatrická ambulance

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem endokrinologie a diabetologie.

0,5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

předatestační kurz Angiologie zakončený písemným testem

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru úrazová chirurgie – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru  chirurgie

Akreditované zaízení

Počet měsíců

Pracoviště

úrazová chirurgie – pracoviště s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie.  

11

Název žadatele

z toho

úrazová chirurgie II. typu nebo traumatologické centrum
pro dospělé

4


Smluvní zařízení

úrazová chirurgie – centrum vysocespecializované traumatologické  péče pro dospělé

3


Smluvní zařízení

úrazová chirurgie – centrum vysocespecializované traumatologické péče pro děti

1


Smluvní zařízení

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.  

2


Smluvní zařízení

urgentní medicína

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urgentní medicína.  

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách - povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz z úrazové chirurgie

32

základní kurz: Základní ošetření úrazů

8

pokročilý kurz: Ošetření muskuloskeletárních traumat

8

kurz managementu dutinových poranění, polytraumat a hromadných neštěstí

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Obor – v délce 48 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická stomatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

klinická stomatologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická stomatologie

48

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.2

Název žadatele

z toho

preventivní zubní lékařství

min. 6


Smluvní zařízení

záchovné zubní lékařství

min. 6


Smluvní zařízení

protetické zubní lékařství

min. 6


Smluvní zařízení

parodontologie

min. 8


Smluvní zařízení

pedostomatologie

min. 8


Smluvní zařízení

dentoalveolární chirurgie

min. 6


Smluvní zařízení

orální medicína

min. 8


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II. - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Obor – v délce 60 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru orální a maxilofaciální chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

orální a maxilofaciální chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem orální a maxilofaciální chirurgie

48

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.2

Název žadatele

z toho

specializační stáž na jiném akreditovaném zařízení

2 x 2 měsíce


Smluvní zařízení
Obor – v délce 60 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru orální a maxilofaciální chirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

chirurgie – lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s minimálním počtem
35 lůžek) na pracovišti s akreditací I. nebo II. typu

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie

3


Smluvní zařízení

vnitřní lékařství – standardní lůžkové interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem vnitřní lékařství

2


Smluvní zařízení

pediatrie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem pediatrie

1


Smluvní zařízení

plastická chirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie

1


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína

1


Smluvní zařízení

oftalmologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oftalmologie

1


Smluvní zařízení

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

2


Smluvní zařízení

neurochirurgie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II. - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro zubní lékaře, kterým uplynulo
od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro zubní lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru algeziologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

algeziologie  – v akreditovaném zařízení níže uvedených oborů*

12

Název žadatele

z toho

algeziologie

2


Smluvní zařízení

* Praxe probíhá v akreditovaném zařízení pro nástavbový obor algeziologie nebo obory specializačního vzdělávání anesteziologie a intenzivní medicína nebo neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie, a kde se doložitelným způsobem provádí diagnostika a léčba chronické bolesti. Doloženo bude čestným prohlášením vedoucího lékaře akreditovaného pracoviště výše jmenovaných oborů, s popisem a přehledem diagnostických a terapeutických postupů a metod, které jsou užívány v léčbě bolesti v rámci uvedeného oboru.

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet dní

Pracoviště

kurz Multidisciplinární léčba bolesti

10

kurz Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému
u algických stavů

4

kurz Lékařská psychologie a komunikace

3

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 18 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská onkologie a hematologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská onkologie a hematologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dětská onkologie a hematologie.  

17

Název žadatele

z toho

Modul I. – Laboratorní hematologie

3


Smluvní zařízení

Modul II. – Klinická hematologie (bez malignit)

2


Smluvní zařízení

Modul III. – Klinická hematologie - malignity (leukémie, lymfomy, myelodysplastické syndromy, histiocytózy)

3


Smluvní zařízení

Modul IV. – Transplantace krvetvorných buněk/transfúze kmenových buněk

2


Smluvní zařízení

Modul V. – Nádory CNS

2


Smluvní zařízení

Modul VI. – Solidní nádory s výjimkou nádorů CNS

4


Smluvní zařízení

ModulVII. – vyhrazený k delší přípravě ve výše uvedených modulech či ve výzkumu

1


Smluvní zařízení

radiační onkologie – radioterapie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiační onkologie.  

1


Smluvní zařízení

 

Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

Pro lékaře se získanou specializací II. stupně v oboru geriatrie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie dle zákona č. 95/2004 Sb.

a) povinná odborná praxe v oboru gerontopsychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gerontopsychiatrie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gerontopsychiatrie.

10

Název žadatele

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči

min. 2


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

min. 2


Smluvní zařízení

psychiatrie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie.

2


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

Pro lékaře se získanou specializací II. stupně v oboru psychiatrie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie dle zákona č. 95/2004 Sb.

b) povinná odborná praxe v oboru gerontopsychiatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

gerontopsychiatrie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gerontopsychiatrie.

10

Název žadatele

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči

min. 2


Smluvní zařízení

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

min. 2


Smluvní zařízení

geriatrie – lůžkové zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem geriatrie.

2


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Gerontopsychiatrie

16

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru korektivní dermatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

korektivní dermatologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem korektivní dermatologie.  

11

Název žadatele

 

z toho

plastická chirurgie nebo korektivní dermatologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie nebo korektivní dermatologie  

1


Smluvní zařízení

praxe v jiném akreditovaném zařízení pro korektivní dermatologii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem korektivní dermatologie.  

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Aktivity

Počet

Pracoviště

absolvování odborných seminářů s tematikou korektivní dermatologie během přípravy k atestaci

4

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru paliativní medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

paliativní medicína – v akreditovaném zařízení níže uvedených oborů*

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem paliativní medicína.  

6

Název žadatele

z toho

akreditované zařízení pro obor klinická onkologie**

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie.

2 týdny


Smluvní zařízení

pracoviště lůžkové následné nebo dlouhodobé péče v oboru geriatrie nebo vnitřní lékařství nebo pneumologie
a ftizeologie nebo psychiatrie nebo anesteziologie
a resuscitace**

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem geriatrie nebo vnitřní lékařství nebo pneumologie a ftizeologie nebo psychiatrie nebo anesteziologie a resuscitace.

2 týdny


Smluvní zařízení

akreditované zařízení dětské onkologie a hematologie***

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem onkologie a hematologie.

4 týdny


Smluvní zařízení

paliativní medicína – v akreditovaném zařízení nástavbového oboru paliativní medicína.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem paliativní medicína.  

6


Smluvní zařízení

z toho

ambulance paliativní medicíny

4 týdny


Smluvní zařízení

poskytovatel mobilní paliativní péče („domácí“ hospic)

4 týdny


Smluvní zařízení

oddělení paliativní medicíny v nemocnici nebo samostatný lůžkový hospic

4 týdny


Smluvní zařízení

konziliární pracoviště paliativní medicíny v rámci
jiného lůžkového zdravotnického zařízení

4 týdny


Smluvní zařízení

*Praxe probíhá na akreditovaných pracovištích pro nástavbový obor paliativní medicína nebo pro obor anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětské lékařství nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie, kardiologie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační onkologie nebo revmatologie nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo urgentní medicína, která disponují náležitým personálním a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Výcvik probíhá pod odborným dohledem školitele a s konzultací garanta specializačního vzdělávání min. 1x/měsíc.

Pokud povinná odborná praxe není absolvována v akreditovaném zařízení, které poskytuje zdravotní služby ve výše uvedeném nástavbovém oboru a oborů specializačního vzdělávání, probíhá praxe výhradně v akreditovaném zařízení nástavbového oboru paliativní medicína.

**Platí pro lékaře se specializovanou způsobilostí ve všech výše uvedených oborech kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie.

***Platí pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo dětské lékařství nebo pediatrie.

Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, seminář

Počet dní

Pracoviště

 kurz Etické a právní aspekty paliativní a hospicové péče

1

 kurz Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče

1

 kurz Psychologie v paliativní a hospicové péči

3

 kurz Komunikace v paliativní a hospicové péči

3

 kurz Management bolesti a ostatních symptomů

3

 Multidisciplinární kazuistický seminář

2

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru tělovýchovné lékařství

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

tělovýchovné lékařství – akreditované zařízení I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem tělovýchovné lékařství.

9

Název žadatele

 

 

 

z toho

tělovýchovné lékařství – akreditované zařízení II. typu

3


Smluvní zařízení

specializační stáž před atestací v akreditovaném zařízení tělovýchovného lékařství II. typu

3 týdny


Smluvní zařízení

specializační stáž ve spiroergometrii v akreditovaném zařízení tělovýchovného lékařství II. typu

1 týden


Smluvní zařízení

specializační stáž v ergometrii v akreditovaném zařízení tělovýchovného lékařství II. typu

1 týden


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru tělovýchovné lékařství

Pro lékaře se získanou specializovanou způsobilostí v oborech dětské lékařství, pediatrie, endokrinologie a diabetologie nebo kardiologie, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství.

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína.

1,5


Smluvní zařízení

ortopedie a truamatologie pohybového ústrojí

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

1,5


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná doplňková praxe v oboru tělovýchovné lékařství

Pro lékaře se získanou specializovanou způsobilostí v oborech chirurgie, ortopedie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie.

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

rehabilitační a fyzikální medicína

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem rehabilitační a fyzikální medicína.

1,5


Smluvní zařízení

kardiologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie.

1,5


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců – I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

d) povinná odborná doplňková praxe v oboru tělovýchovné lékařství

Pro lékaře se získanou specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

ortopedie a truamatologie pohybového ústrojí

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

1,5


Smluvní zařízení

kardiologie – ambulantní pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem kardiologie.

1,5


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurz

Počet dní

Pracoviště

kurz Ve sportovní medicíně

12

 

b)účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru dětská revmatologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

dětská revmatologie – zařízení s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru dětská revmatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

10


Smluvní zařízení

dětská revmatologie – zařízení s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru dětská revmatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu a II.  typu“.

11


Smluvní zařízení

revmatologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oboru revmatologie.

1


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dětská revmatologie – výběr dvou z uvedených oborů

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

revmatologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oboru revmatologie.

1


Smluvní zařízení

alergologie a klinická imunologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oboru alergologie a klinická imunologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

1


Smluvní zařízení

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – zařízení se zaměřením na dětskou ortopedii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

1


Smluvní zařízení

radiologie a zobrazovací metodyzařízení se zaměřením na dětskou radiologii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem oboru dětská radiologie.

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína

Anesteziologický modul (pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzívní medicína a oboru urgentní medicína)

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péče s neselektovaným příjmem interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem intenzivní medicína.  

9


Smluvní zařízení

JIP některého ze vstupních oborů

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem daného oboru.

11


Smluvní zařízení

z toho

kardiologická JIP

min. 2


Smluvní zařízení

urgentní medicína – zaměření na urgentní příjem

2


Smluvní zařízení

intenzivní medicína – zaměření na intenzivní péči pro děti

2


Smluvní zařízení

z toho

zařízení s akreditací II.typu  

min. 1


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína

Interní modul (pro lékaře se specializovanou způsobilostí i v oboru endokrinologie a diabetologie, geriatrie, infekční lékařství, kardiologie, klinická onkologie nebo radiační onkologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie
a vnitřní lékařství)

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péče s neselektovaným příjmem interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem intenzivní medicína

9


Smluvní zařízení

JIP některého ze vstupních oborů

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem daného oboru.

11


Smluvní zařízení

z toho

kardiologická JIP

min. 2


Smluvní zařízení

urgentní medicína – zaměření na urgentní příjem

1


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína – operační sály

1


Smluvní zařízení

intenzivní medicína – zaměření  na intenzivní péči pro děti

2


Smluvní zařízení

z toho

zařízení s akreditací II.typu  

min. 1


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.c - tato část byla odstraněna. Obnovit

c) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína

Chirurgický modul (pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, popáleninová medicína
nebo urologie)

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péče s neselektovaným příjmem interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných v akreditovaném zařízení, které musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem intenzivní medicína

9


Smluvní zařízení

JIP některého ze vstupních oborů

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem daného oboru.

11


Smluvní zařízení

z toho

kardiologická JIP

min. 2


Smluvní zařízení

urgentní medicína – zaměření na urgentní příjem

1


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína – operační sály

1


Smluvní zařízení

intenzivní medicína – zaměření  na intenzivní péči pro děti

2


Smluvní zařízení

z toho

zařízení s akreditací II.typu  

min. 1


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.d - tato část byla odstraněna. Obnovit

d) povinná odborná praxe v oboru intenzivní medicína

Pediatrický modul (pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie nebo dětská chirurgie)

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

intenzivní medicína – jednotka intenzivní péče s neselektovaným příjmem interních, chirurgických a traumatologických kriticky nemocných v akreditovaném zařízení, které musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem intenzivní medicína

8


Smluvní zařízení

JIP některého ze vstupních oborů

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem daného oboru.

11


Smluvní zařízení

z toho

kardiologická JIP

min. 2


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína – operační sály

2


Smluvní zařízení

dětská chirurgie

1


Smluvní zařízení

neonatologie - neonatální intenzivní péče v perinatologickém centru

1


Smluvní zařízení

urgentní medicína – zaměření na urgentní příjem

1


Smluvní zařízení

z toho

pracoviště s akreditací II.typu  

min. 1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách - povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Intenzivní medicíny

40

kurz Řešení krizových situací v intenzivní medicíně (simulační kurz)

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická osteologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců nebo dnů

Pracoviště

Praxe klinická osteologie – pod odborným vedením akreditovaného zařízení klinické osteologie I. či II. typu formou kombinující prezenční
i distanční vzdělávání v akreditovaném zařízení.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická osteologie  

12 měsíců

Název žadatele

z toho

klinická osteologie – pouze prezenčně v akreditovaném zařízení I. nebo II. typu

20 dnů


Smluvní zařízení

klinická osteologie – prezenčně v akreditovaném zařízení
II. typu

10 dnů


Smluvní zařízení

Klinická osteologie - pracoviště pediatrické osteologie

3 dny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

Předatestační kurz v klinické osteologii

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru onkochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

onkochirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem onkochirurgie.  

 23

Název žadatele

z toho

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu, kde doložitelným způsobem probíhá péče
o onkochirurgicky nemocné pacienty

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie.  

19


Smluvní zařízení

chirurgie – v komplexním onkologickém centru

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem chirurgie.

4


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná doplňková praxe v oboru onkochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

klinická onkologie nebo radiační onkologie – praxe na onkologickém akreditovaném zařízení se zaměřením na získání zkušeností
v chemoterapii a radioterapii

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie nebo radiační onkologie.  

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c2 - tato část byla odstraněna. Obnovit

c2) volitelná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

pediatrie – registrující poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost

12


Smluvní zařízení
Vlastní specializovaný výcvik – v délce 24 měsíců - I.c3 - tato část byla odstraněna. Obnovit

  c3) volitelná odborná doplňková praxe v oboru pediatrie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

(zaškrtněte)

 dětská dermatovenerologie
 dětská endokrinologie a diabetologie
 dětská gastroenterologie a hepatologie
 dětská kardiologie
 dětská nefrologie
 dětská onkologie a hematologie
 dětská otorinolaryngologie
 dětská pneumologie
 dětská revmatologie
 dětská urologie
 gynekologie dětí a dospívajících
 neonatologie
 perinatologie a fetomaternální medicína
 dětská a dorostová psychiatrie
 dětská chirurgie
 dětská neurologie
 alergologie a klinická imunologie
 endokrinologie a diabetologie
 hematologie a transfuzní lékařství
 infekční lékařství
 klinická biochemie
 lékařská genetika
 lékařská mikrobiologie
 rehabilitační a fyzikální medicína

12

libovolné složení

jednotlivá povinná odborná praxe nesmí být kratší než 1 měsíc


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích akcích povinná

Kurzy prezenční nebo on-line nebo e-learning

Počet dní

Pracoviště

kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti dorost, epidemiologie

1

kurz Racionální antibiotická léčba

1

kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání

1

kurz Posudková problematika v praxi praktického lékaře pro děti dorost

1

kurz Resuscitace novorozence

1

kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody)

1

 

Teoretická část vzdělávacího programu - II.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana a Základy pediatrie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy pediatrie

40

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru popáleninová medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

popáleninová medicína

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem popáleninová medicína.   

20

Název žadatele
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - I.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru popáleninová medicína

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

plastická chirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem plastická chirurgie.   

2


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína – se zaměřením na dospělé pacienty

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína.   

1


Smluvní zařízení

anesteziologie a intenzivní medicína – se zaměřením na dětské pacienty

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína nebo intenzivní medicína.   

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,
a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let
a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 12 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru farmaceutická péče o geriatrické pacienty

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

Klinická farmacie nebo poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči nebo lůžkovou péči nebo lékárenskou péči dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 372/2011 Sb.“), a to pro obory specializačního vzdělávání a nástavbové obory lékařů, zubních lékařů a farmaceutů dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 185/2009 Sb.“).*

 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická farmacie.  

12 měsíců

Název žadatele

z toho

stáž v akreditovaném zařízení klinické farmacie II. typu

10 dní


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základy hematologie, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie

16

kurz Identifikace lékových interakcí

8

kurz Zvláštnosti farmakoterapie v geriatrii

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení
do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty, Základy legislativy
a sociální farmacie a Farmakoterapie – vybrané kapitoly pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a

b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a sociální farmacie

21

kurz Farmakoterapie – vybrané kapitoly

21

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru sexuologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

sexuologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem sexuologie.

18

Název žadatele

 

 

 

z toho

 

 

 

 

 

 

 

 

úvodní stáž – sexuologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

2 týdny


Smluvní zařízení

sexuologie – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem sexuologie.

1


Smluvní zařízení

sexuologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem sexuologie.

2 týdny


Smluvní zařízení

psychiatrie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie.

1


Smluvní zařízení

gynekologie a porodnictví

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem gynekologie a porodnictví.

1


Smluvní zařízení

urologie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem urologie.

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,
a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a
a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od  absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 24 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru nemocniční lékárenství

Akreditované zařízení

Počet

Pracoviště

zařízení lékárenské péče akreditované v oboru nemocniční lékárenství (akreditované zařízení I. nebo II. typu)

 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nemocniční lékárenství.  

24 měsíců

Název žadatele

z toho

lékárna s oddělením pro přípravu sterilních léčiv
včetně parenterální výživy (akreditované zařízení II. typu)

2 dny


Smluvní zařízení

lékárna s oddělením centrální přípravy cytostatik (akreditované zařízení II. typu)

2 dny


Smluvní zařízení

lékárna s odborným pracovištěm pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel (akreditované zařízení II. typu)

1 den


Smluvní zařízení

lékárna s přípravou očních přípravků (akreditované zařízení II. typu)

1 den


Smluvní zařízení

klinické farmacie – stáž v akreditovaném zařízení klinické farmacie I. nebo II. typu

2 dny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - II.a+b - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem

7

kurz Příprava sterilních léčivých přípravků

14

kurz Nemocniční lékárenství

40

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro farmaceuty, kteří byli zařazení do specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,
b2) kurzy Neodkladná první pomoc pro farmaceuty, Základy legislativy a sociální farmacie a Farmakoterapie – vybrané kapitoly pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let a
b3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí pro farmaceuty, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

8

kurz Základy legislativy a sociální farmacie

21

kurz Farmakoterapie – vybrané kapitoly

21

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 18 měsíců - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru onkourologie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

onkourologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem onkourologie.   

18

Název žadatele

z toho

radiační onkologie a klinická onkologie na komplexním onkologickém centru (KOC)

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem radiační onkologie a klinická onkologie.   

3


Smluvní zařízení

onkourologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči s akreditací II. typu

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem onkourologie.   

3


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře

Počet hodin

Pracoviště

kurz Základy obecné onkologie, základní principy radiační onkologie, základní principy cytostatické chemoterapie, imunoterapie, biologické
a hormonální léčby

8

kurz Novinky v onkourologii (nádory penisu, prostaty, varlat, močového měchýře, horních cest močových, ledvin, nadledvin)

8

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 12 měsíců - 1.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru lékařská psychoterapie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

povinná praxe v akreditovaném psychoterapeutickém školícím zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská psychoterapie.

11

Název žadatele

z toho

zařízení s akreditací I. typu

10


Smluvní zařízení

zařízení s akreditací II. typu

1


Smluvní zařízení

stáž v akreditovaném zařízení II. typu v oboru psychiatrie.

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie.

1


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) čast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře

Počet

Pracoviště

kurz Systematická psychoterapie

120 hodin

kurz Lékařská psychoterapie

40 hodin

Účast na teoretickém kazuisticky orientovaném semináři pořádaném pracovištěm akreditovaným pro teoretickou část. Alespoň jednou povinně s aktivní účastí.

 

 

b) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

b2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

Praktická část vzdělávacího programu – v délce 18 měsíců - 1.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru spondylochirurgie – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

spondylochirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem spondylochirurgie.   

18

Název žadatele

z toho

spinální jednotka

1 týden


Smluvní zařízení

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí.

4 týdny


Smluvní zařízení

úrazová chirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie.

2 týdny


Smluvní zařízení
Praktická část vzdělávacího programu – v délce 18 měsíců - 1.b - tato část byla odstraněna. Obnovit

b) povinná odborná praxe v oboru spondylochirurgie – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

spondylochirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem spondylochirurgie.   

18

Název žadatele

z toho

spinální jednotka

1 týden


Smluvní zařízení

neurochirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurochirurgie.

4 týdny


Smluvní zařízení

úrazová chirurgie

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem úrazová chirurgie.

2 týdny


Smluvní zařízení
Teoretická část vzdělávacího programu - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení
do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo
od absolvování těchto kurzů více než 5 let

a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu
více než 10 let

Kurzy

Počet hodin

Pracoviště

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba
závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

 

Praktická část vzdělávacího programu – v délce minimálně 24 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit

a) povinná odborná praxe v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Akreditované zařízení

Počet měsíců

Pracoviště

klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem klinická výživa a intenzivní metabolická péče.   

12

Název žadatele

z toho

jednotka intenzivní péče (JIRP)

3


Smluvní zařízení

nutriční centrum – pracoviště s ambulancí domácí parenterální výživy a s jednotkou intenzivní metabolické péče, oddělení digestivní endoskopie, psychiatrie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, radiační onkologie nebo klinická onkologie, neurologie

3


Smluvní zařízení

nutriční ambulance / ambulance klinické výživy

3